نایسی درب

nicidoor

درب ضدحریق

درب ضدحریق : امروزه با توجه به تراکم ساختمان هاو نوع ساختمان سازی و تاکید شهرداری بر لزوم استفاده از درب ضد حریق در ساختمان های مسکونی و تجاری و…